Dolmen del mas Baleta II

Sepulcre megalític, situat al prop del mas Baleta, és una cista de petites dimensions, de tres loses i una coberta, molt destruïda. En la seva excavació es trobaren ossos i fragments de ceràmica feta a mà.