Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Cantallops fins a:

Població

La Jonquera

Agullana

Capmany

Sant Climent Sescebes

Figueres

Perpinyà

Girona

Barcelona

Tarragona

Lleida

Andorra

Madrid

París

Distància

7,1 Km

9,3 Km

14,2 Km

20,3 Km

25,8 Km

45,3 Km

61,7 Km

161,3 Km

245,6 Km

314 Km

429 Km

765,4 Km

987,5 Km