Composició ajuntament

Joan Sabartés Olivet (ERC)

Alcaldia i Regidories de Govern obert i participació, Relacions institucionals, Promoció local i Recursos humans.

ajuntament@cantallops.cat


Josep Campsolinas Juanola (ERC)

1r Tinent Alcalde i Regidories d’Urbanisme, Medi ambient i Administració electrònica.


Vanessa Valls Rey (ERC)

2n Tinent Alcalde i Regidories de Joventut, Educació i Esports.


Josep Romea Bardera (ERC)

Regidoria de Serveis Municipals.


Carla Farré Hernández (ERC)

Regidories de Cultura i Festes.


David Molas Albertí (ERC)

Regidoria d’Hisenda municipal.


Francesc Xavier Rebollo Pavón (ERC)

Regidories de Benestar Social i Sanitat.

  • Competències de la Junta de Govern Local
    • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions
    • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis