Edictes

Exercici: 2024 Bop: 46-0 Edicte: 1673 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació de la suspensió de llicències per a la modififació puntual del sòl no urbanitzable
Exercici: 2024 Bop: 28-0 Edicte: 871 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 9-0 Edicte: 167 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Cantallops i Joplama, SL, per instal·lar un dipòsit d'aigua destinat a la intervenció en cas d'incendi forestal i servitud de pas
Exercici: 2023 Bop: 248-0 Edicte: 11179 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2024 i la plantilla de personal
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 11201 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 219-0 Edicte: 9508 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació inical de l'expedient de modificació de crèdit 5/2023
Exercici: 2023 Bop: 213-0 Edicte: 9272 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a 2024
Exercici: 2023 Bop: 175-0 Edicte: 7664 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació inicial de dos projectes
Exercici: 2023 Bop: 160-0 Edicte: 7125 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 154-0 Edicte: 6828 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Informació pública de la llicència per a la construcció d'una piscina en sòl no urbanitzable