Informació al contribuent

Adreça: C/Escoles, 12

Telèfon: 972 554 885

Fax: 972 554 834

Adreça electrònica: ajuntament@cantallops.cat